Czym jest coaching profesjonalny?

Coaching jest procesem poznawczym, prowadzącym do zmian na poziomie behawioralnym, czyli bazuje na zdolności człowieka do poznawania świata i jego zasobach ku możliwości zmiany swoich zachowań.

Coaching jako proces czerpie z wielu nurtów psychoterapii np. poznawczo-behawioralnej, gestalt, IFS, i jest formą terapii przeznaczoną wyłącznie dla osób, u których ból i cierpienie nie są przeszkodą w realizowaniu potrzeby rozwoju.

W przeciwieństwie do psychoterapii, coaching nie skupia się na analizowaniu i rozwiązywaniu problemów z przeszłości, a na aktualnych wyzwaniach rozwojowych człowieka.

więcej w moim artykule: czym różni się coaching profesjonalny od psychoterapii

Wartości coachingu profesjonalnego – po czym poznać czy Coach jest profesjonalny i warto mu zaufać

Bezpieczna przestrzeń

1. Poświęca czas na budowanie relacji

  W relacji Coach i Klient coachingowy (ang. Coach & Coachee) jest przestrzeń na obustronne zapoznanie się. Coach dba o wzajemne budowanie zaufania, rozmowa jest oparta na uważności, opiera się na wzajemnym szacunku i otwartości, ważna jest komunikacja, relacja budowana jest w oparciu o informacje zwrotne (ang. feedback).

   W trakcie trwania relacji coachingowej jesteś słuchany, zaopiekowany, objęty empatią i zrozumieniem.

  2. Ustala kontrakt coachingowy

  Między Coachem a Klientem zostają uzgodnione wszelkie formalne aspekty przebiegu współpracy, następuje również podpisanie umowy przez obie strony.

  3. Przestrzega kodeksu etyki zawodowej

  Między Coachem a Klientem zostaje omówiony kodeks etyki, którego Coach przestrzega. Poniżej przestawiam kodeksy etyki instytucji, których normy profesjonalne spełniam:

  ICF

  EMCC

  Poufność

  Sesje coachingowe są objęte poufnością, Coach i Klient coachingowy są jedynymi osobami mającymi wgląd w przebieg sesji coachingowych, bądź sporządzanych w ramach sesji dokumentacji, istnieje możliwość udostępnienia takich informacji osobom trzecim np. płatnikowi, wyłącznie za zgodą klienta.

  Odpowiedzialność za proces

  Coaching w 100% bazuje na zasobach klienta, który jest odpowiedzialny za efekt i osiągnięcie celu. Coach jest odpowiedzialny za proces coachingowy, ale to Ty jesteś odpowiedzialny za wynik.

  Praca Coacha profesjonalnego

  Coach opiera się na Twoim bieżącym schemacie myślowym w aspekcie wyznaczonego przez Ciebie celu, przygląda mu się z uważnością, a gdy napotkasz przeszkodę np. w postaci ograniczających przekonań, zahamowani, barier, Coach za pomocą profesjonalnych narzędzi stworzy Ci bezpieczną przestrzeń do konfrontacji, nazwania, przyjrzenia się temu z czym przychodzisz na sesję. Stworzy Ci też przestrzeń do samodecydowania co z danym odkryciem zrobisz. Coach będzie przekierowywał Twoją uwagę w miejsca w Twoim umyśle, które Cię do wyznaczonego celu przybliżają, nie raz znajdują się one poza Twoją strefą komfortu.