Polityka Prywatności

Administrator danych osobowych:

Administratorem danych osobowych, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), dalej jako RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000) jest Agnieszka Kowalczyk, ul. Leśna 1C, 63-020 Zaniemyśl, tel. 451 24 64 47, email: kontakt@akocoaching.pl
Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

Cel i podstawy przetwarzania danych:

Dane osobowe przetwarzane są przez administratora w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowane za pomocą formularza kontaktowego, za pośrednictwem wiadomości e-mail lub w celu wysyłania na podany adres e-mail newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Rodzaj przetwarzanych danych:

a/ imię, nazwisko, nazwa firmy
b/ adres email

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla udzielenia odpowiedzi na zadane poprzez formularz pytanie lub korzystania z usługi newsletter.

Odbiorcy danych osobowych:

Dane osobowe mogą być udostępnione następującym podmiotom:

a/ świadczącym na rzecz administratora usługi księgowe, prawne lub doradcze;
b/ obsługującym systemy informatyczne;
c/ organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, na ich żądanie, celem wykonania ciążących na administratorze obowiązków.

Okres przechowywania danych:

Dane osobowe przechowywane są nie dłużej niż jest to niezbędne do udzielenia odpowiedzi na nadesłane poprzez formularz zapytanie a w przypadku usługi newsletter Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia Usługi Newsletter.
Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania.

Prawa w stosunku do przekazanych danych:

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do:

a/ dostępu do swoich danych osobowych,
b/ sprostowania danych,
c/ usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
d/ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
e/ wycofania zgody (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem)
f/ wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w związku z przetwarzaniem danych.

W celu modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych lub odwołania zgody Użytkownik powinien wysłać do Administratora wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej kontakt@akocoaching.pl z prośbą o zmianę jego danych osobowych, wskazując jednocześnie sposób w jaki zmiana ta powinna zostać dokonana

Polityka plików cookies:

Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, służące do zapisywania przez przeglądarkę internetową użytkownika określonych ustawień oraz danych w celu korzystania ze stron internetowych. Pliki te umożliwiają rozpoznanie urządzenia użytkownika i odpowiednie wyświetlenie strony internetowej, zapewniając maksymalny komfort podczas jej użytkowania. Przechowywanie plików cookies pozwala więc na odpowiednie przygotowanie strony internetowej i oferty pod kątem preferencji użytkownika – serwer rozpoznaje go i pamięta m. in. preferencje takie jak: odwiedziny, kliknięcia, poprzednie działania.

Administrator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem anonimowych danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Serwisu.

Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkowników i na ich podstawie nie jest ustalana ich tożsamość.

Pliki cookies przeznaczone są do poprawnego korzystania ze stron serwisu i wykorzystywane są w szczególności w celu obsługi formularza kontaktowego oraz newsletter.

W każdej chwili użytkownik może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje swojej przeglądarki internetowej. Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w przeglądarce, można skorzystać z opcji Pomoc w przeglądarce.