Kompetencje przyszłości cz. I

Kompetencje miękkie są kompetencjami przyszłości na rynku pracy przy zmianach jakie niesie za sobą sztuczna inteligencja (AI).

IBM w swoich badaniach dotyczących rozwoju talentów (2019) „kompetencje miękkie” nazywa „KOMPETENCJAMI MOCY”, celowo wychodzi z zastąpieniem słowa „miękkie” na kompetencje „mocy”, aby podkreślić ich kluczową rolę i zaprzestać dewaluacji takich umiejętności jak wrażliwość czy empatia. Wskazuje również, że w przeciągu 5-10 lat sztuczna inteligencja (AI) zmieni w stanowiskach pracy zapotrzebowanie na kompetencje o 180 stopni i to kompetencje mocy będą dyktowały najwyższe standardy na rynku pracy. Między kompetencjami mocy, a twardymi istnieje aktualnie duża przepaść behawioralna. Aby to zobrazować warto pokrótce przyjrzeć się obu terminom.

Czym są umiejętności twarde – na które do tej pory stawia większość organizacji?

W jaki sposób są nabywane?

Nabywa się je w sposób techniczny/operacyjny na ścieżce rozwoju. Są nabyte, zazwyczaj mierzalne w sposób 0:1 (albo się dane kompetencje posiada albo nie), łatwo je zweryfikować.

Do kompetencji twardych zaliczamy: umiejętność obsługi koparki, prawo jazdy, znajomość języka obcego na mierzalnym poziomie, umiejętność obsługi programu komputerowego czy zrobienia Pivota w programie MS excel, zarządzanie bazą danych, umiejętności uczenia maszynowego, poszczególne umiejętności programowania. 

Czym są umiejętności mocy – na które warto zacząć stawiać priorytet i inwestować?

W jaki sposób są nabywane? 

Zazwyczaj są wrodzone, a na ścieżce dorastania kształtują się w procesie behawioralnym przez całe życie. Od dziecka na przykład komunikujemy się ze światem efektywnie, w różny sposób – uwzględniając wszystkie etapy dojrzewania i dorastania aż po rozwój człowieka dorosłego.

Do kompetencji mocy zaliczamy: wrażliwość, rezyliencję emocjonalną, motywację, empatię kognitywną, efektywną komunikację w kontekście biznesowym, priorytyzację, zarządzanie czasem pracy, krytyczne myślenie, aplikowanie skutecznych rozwiązań do problemu, umiejętność zmiany kierunku myślenia, umiejętność oduczania się i uczenia nowych rzeczy, szybka adaptacja się do zmian i trafnego działania w zderzeniu się z dużą ilością informacji, elastyczność podczas pracy w różnorodnych zespołach, dostęp i korzystanie z zasobów innowacyjności oraz kreatywności, postępowanie etyczne.

Dlaczego warto inwestować w kompetencje mocy?

IBM wskazuje, że czas potrzebny na wypełnienie przepaści między kompetencjami mocy, a twardymi może być ponad 10x dłuższy. Przykładowo załóżmy, że tradycyjny trening umiejętności twardych zajmuje w organizacji 3 dni szkolenia, a z rozszerzenie go o wachlarz kompetencji behawioralnych w ramach tej umiejętności wydłuża okres szkolenia od 3 do 36 dni. 

Paradoksalnie warto stawiać dziś na rozwój i wspieranie zasobów, które już mamy zamiast kierunkować się tylko na uczenie ciągle nowych rzeczy z zewnątrz. Josh Bersin ryzykuje stwierdzeniem, że obecnie następuje odwrócenie przewagi umiejętności tzw. „twardych” nad „miękkimi”, gdyż te pierwsze – jak wypunktowują badania IBMu można po prostu kupić i potrafi je zastąpić sztuczna inteligencja, te drugie są krytyczne i niezbędne do wysokoefektywnego funkcjonowania, nabywanie ich jest dłuższym i bazującym na wielu zasobach procesem:

Hard Skills are soft (they change all the time, are constantly being obsoleted, and are relatively easy to learn), and Soft Skills are hard (they are difficult to build, critical, and take extreme effort to obtain).

Josh Bersin (lider bisnesu HR, autor, analityk technologiczny)

Warto się zatrzymać I zrozumieć, że doskonalenia kompetencji mocy w zespołach, wspieranie w ludziach talentów u źródła indywidualnej kreatywności jest przyszłością wysokofunkcjonujących organizacji oraz receptą na wpracowanie najbardziej ambitnych celów biznesowych. 

Kompetencje mocy i kompetencje twarde są równie potrzebne i wartościowe

Jeśli jesteś zatem pracownikiem lub pracodawcą, zacznij inwestować w kompetencje mocy już dzisiaj, nie podążaj za kulturowym trendem, nie demonizuj ich potencjału, bo to one będą za kilka lat fundamentem Twojego sukcesu osobistego jak i sukcesu Twojego biznesu, organizacji, zespołu.