Dlaczego coaching zespołowy jest skuteczny?

Warto sięgnąć po coaching zespołowy szczególnie wtedy, gdy w praktyce zespól nie wypracowuje założonych efektów, z jakiś przyczyn nie funkcjonuje skutecznie.

Cechą łączącą coaching zespołowy i indywidualny jest przeprowadzenie zmiany na głębokim poziomie tj. coaching zespołowy wspiera przede wszystkim samoświadomość zespołu i buduje poczucie skuteczności. W coachingu zespół sam określa cele, co przyczynia się do zwiększenia zaradności, efektywności, wspomaga nastawienie na ciągły rozwój i wspiera w pracownikach przede wszystkim moc sprawczą i samodzielność. To dzięki tym dwóm umiejętnościom ich działania mogą mieć większy wpływ oraz nieść skuteczność w organizacji. Proces coachingu profesjonalnego bazuje na refleksji, do której pobudzany jest zespół, jak również kierunkuje pracowników w stronę wzajemnego zrozumienia, dialogu, rozwoju, inspiruje do otwartej komunikacji.

Rzeczywiste wyzwania

Coach pomaga przyjrzeć się aktualnym zasobom, jak również brakom zasobów w zespole, bierze pod uwagę czynniki zewnętrzne jak budżet, ramy czasowe, rozmiar zespołu. Skupia się na działaniach, które hamują zespół jak również na tych, które wspierają pracę zespołu. Stara się zrozumieć jakie są poszczególne wyzwania przed którymi stoi zespół, jakie są w zespole konkretne obawy, ograniczające przekonania, konflikty, obszary wymagające wsparcia, inne czynniki takie jak: nieefektywne procesy, brak określonych zasobów np. wsparcia technicznego, nieefektywna komunikacja, brak motywacji u pracowników.

Praca z motywacją

Zespół jest odpowiedzialny za wypracowany wynik każdej sesji coachingowej, coach jest odpowiedzialny za proces i przebieg sesji, co w konsekwencji przekłada się na to, że każdy wypracowany efekt, pomysł, rozwiązanie są „własnością” poszczególnych członków zespołu. Coach nie podpowiada gotowych rozwiązań ani nie udziela porad. Ma to w następstwie realny wpływ na zwiększenie motywacji do zastosowania kreatywnych rozwiązań w praktyce, które są całkowitymi pochodnymi z zasobów pracowników.

Samodzielność w zespole

Proces coachingowy nastawiony jest na efekt i podczas sesji zespół uczy się korzystać świadomie ze swoich wspierających zasobów, efektywnych form pracy. Członkowie zespołu dowiadują się, że pewne struktury wspierają prace zespołową oraz określone rodzaje pytań są po prostu skuteczne np. w szukaniu rozwiązań, albo wdrażaniu nowych pomysłów i skutecznie przekładają to na działanie. Jest zatem duża szansa, że w przyszłości w podobnej sytuacji zespół autonomicznie poradzi sobie sam.

Zmiany są szybsze i tańsze

W zespołach zarówno coaching indywidualny jak i grupowy ma swoje zastosowanie i jest efektywny we wspieraniu pracowników. Pracując z całym zespołem, zmiany są dla pracodawcy szybsze i tańsze. W zależności od potrzeby zespołu można zastosować połączenie hybrydowe (sesje indywidualne + coaching grupowy) i pracować ze wszystkimi, lub poszczególnymi członkami zespołu równolegle do procesu zespołowego również na poziomie indywidualnym w celu optymalizacji osiągnięcia wyznaczonego przez zespół celu.