Czym się różni coaching od mentoringu?

Coaching i mentoring łączy wspólna idea:

wsparcie człowieka w procesie dążenia do stania się osobą, jaką pragnie być. 

O tym kim jest coach piszę dużo w artykule: czym jest coaching profesjonalny, definiuję tam pracę coacha, jako osoby przekierowującej uwagę klienta w miejsca w umyśle, które przybliżają go do celu i nie raz znajdują się one poza strefą komfortu.

Aby odpowiedzieć na pytanie kim jest mentor, przytoczę definicję zaczerpniętą od Prof. Davida Clutterbucka: Za mentora uważa się osobę, która dzięki swoim kompetencjom i doświadczeniu jest wzorem do naśladowania. 

Czym się różni coach od mentora?

Wyszczególniam 5 różnic między coachem, a mentorem:

1.

  Coach prowadzi w refleksji klienta.

  Mentor nadaje kierunek refleksji klienta.

  2.

  Coach opiera praktykę na ekspertyzie rozwojowej – nie występuje transfer wiedzy.

  Mentor opiera praktykę na ekspertyzie merytorycznej – występuje transfer wiedzy i doświadczenia.

  3.

  Coach, zadaje aktywne pytania, na rożnych poziomach świadomości, aby ułatwić samodzielny wzrost klientowi.

  Mentor rozszerza perspektywy klienta, poprzez wzbogacenie o element wiedzy i doświadczenia.

  4.

  Coach jest nastawiony na polepszenie wyniku, poprawne sformułowanie i osiągnięcie celu.

  Mentor podpowiada, wyjaśnia, nakierowuje jak postrzegać dany schemat, zagadnienie, czy sytuację.

  5.

  Coach opiera się na procesie myślowym klienta.

  Mentor  przekłada swoją wiedzę na konkretne zachowania.

  Bardzo ważne jest dopasowanie odpowiedniej formy wsparcia w zależności od celu z jakim przychodzisz do mentora/coacha na sesję – profesjonalny coach i mentor będzie w stanie uszyć dla Ciebie proces rozwoju dostosowany do Twoich potrzeb i możliwości.

  Połączenie obu praktyk sprawia, że rozwój może być bogatszy, pełniejszy, bardziej zoptymalizowany dla Ciebie, co przekłada się na lepsze rezultaty sesji.